phone 29874159mobile 27037814 mail info@osiriss.lv
OSIRISS » Pakalpojumi » Videonovērošana

Videonovērošana

  • Apsardzes signalizācijas montāža un tehniskā projekta izstrāde.
  • Piekļuves kontroles montāža un tehniskā projektu izstrāde.
  • Videonovērošanas montāža un tehniskā projekta izstrāde.
  • Namruņu sistēmu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
  • Automātisko ugunsgrēka atklāšanas trauksmes iekārtu montāža un tehniskā projekta izstrāde.
  • Automātiskā ugunsgrēka trauksmes izziņošanas iekārtu montāža un tehniskā projekta izstrāde.
  • Telefonu/Datoru tīklu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
  • TV tīklu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
  • Gāzes dzēšanu sistēmu montāža un tehnisko projektu izstrāde.
  • Zibens aizsardzības montāža un tehnisko projektu izstrāde.